ERZURUM OLUR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

OLUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLERDİRİLECEK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında; 2015–2016 öğretim yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde; “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın” 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklama doğrultusunda alınacaktır.

1- Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

 
 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Sabıkası bulunmamak, (Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,)
 5. Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak.

2- Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

 
 1. Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınacaktır.
 2. Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınacaktır.

S.No

Görevlendirme Yapılabilecek Muhtemel Alan / Bölüm Adı (Alfabetik Sıraya Göre)

1

Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar

2

Biyoloji

3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

Edebiyat

5

Fizik

7

İngilizce

8

Kimya/Kimya Teknolojisi

9

Matematik

10

Okul Öncesi Öğretmenliği

11

Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri

12

Sınıf Öğretmenliği

13

Türkçe

14

Tarih

3- Başvuru Yeri ve Şekli  :
Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze dilekçe ile yapılacaktır.

4- Adaylardan İstenecek Belgeler:

 

a) Başvuru Onay Aşamasında İstenecek Belgeler:

 
 1. Başvuru Dilekçesi.
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği.
 3. Üzerinde KPSS P10 veya KPSS P121 Puanı bulunan (2014 veya 2015 yılına ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 4. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
  Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.

Geçerli kabul edilen belgeler:

 
 1. “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”,
 2. 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi”
 3. 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”,
 4. İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası”
 5. Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri.
 6. Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belge.

 (Not: 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgeler onay işleminden sonra ilgiliye iade edilecektir. )

 b)   Görev Verilmesi Halinde İstenecek Belgeler:

 
 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi.
 2. Üzerinde KPSS P10 veya KPSS P121 Puanı bulunan (2014 veya 2015 yılına ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 3. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
 4. Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 5. Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belgenin aslı ve fotokopisi.
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 7. Sabıka Kaydı Olmadığına İlişkin Belge. (Son 6 ay içinde alınmış olacak)
 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.
 9. Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

5- Görevlendirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ve eki Çizelge doğrultusunda, aşağıdaki öncelik sırası ve KPSSP 10 Puanı üstünlüğü dikkate alınarak yapılacaktır:  

 

Sınıf Öğretmenliği Branşında;

 1. Eğitim fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği alanı mezunları,
 2. Yukarıda sayılan fakülte ve bölümlerin  “33 Kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası” almış mezunları, 
 3. Eğitim fakültelerinin yukarıda sayılan diğer alan mezunları ile yukarıda sayılan fakülte mezunlarından pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 4. Yukarıda sayılan diğer fakülte ve bölümlerin mezunları,

Diğer Branşlarda ;

 1. Eğitim fakültelerinin ilgili alan mezunları ile yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunu olup, pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 2. Yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunları.

 

6- Görevlendirme sırası gelen aday, verilen görevi kabul etmediği takdirde, sırasından vazgeçmiş sayılacak ve bu adaya 2015–2016 öğretim yılında görev verilmeyecektir.
7- Adaylar, ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın’’  9. Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir.
8- Görev verilen adayların, ders ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, görevlendirildikleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecektir.
9-  2014–2015 öğretim yılında görev almak için Müdürlüğümüze başvuran adaylardan, 2015–2016 öğretim yılında görev almak isteyenlerin de yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.
10- Yukarıda sayılmayan fakülte ve yüksek okul mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

20/08/2015 tarihi itibariyle başvurular alınacaktır. Yukarıda belirtilen branşlarda atama yapılmaması durumunda ücretli öğretmen çalıştırılacağından, başvuru sonuçları Eylül ayında yapılacak bakanlık ataması sonrasında yapılacaktır.

İlgililere ve görevlilere duyurulur.

17.08.2015
Halil İbrahim GÜNEY
Olur İlçe Milli Eğitim Müdür V.

Cumhuriyet Caddesi No 35/1 Olur ERZURUM - 0 (442) 841 22 05 - 06

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.